Een greep uit mijn recente projecten

Natuer My de  Mienskip: projectleider Tsjoch OP!

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor een goede en snelle follow up bij o.a. burgerinitiatieven, verder maak ik deel uit van een dynamisch team bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende NGO’s en Natuur organisaties die in dit project samenwerken in de Rijksopgave voor de realisatie van het  Natuur Netwerk Nederland.

 Mijn rol is deels uitvoerend en organiserend, maar ben in de samenwerking ook een verbinder en aanjager. Prachtige klus waar ik veel energie in kan stoppen  en veel energie en voldoening uit kan halen.

Thematrekker Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslan.

Als thematrekker ben ik verantwoordelijk voor een aantal deelprojecten, de focus ligt hier op het ontwikkelen en ontsluiten van relevante kennis die impact kan maken om de negatieve trend in de biodiversiteit om te buigen naar een herstellende trend. Een zeer grote maatschappelijke, urgent en actueel thema waar ik graag aan meewerk. Mijn rol is uitvoerend, verbindend, coördinerend en inspirerend.

logo FMF

Projectleider Over Hoop!

In dit project ben ik de verbindende schakel tussen maatschappelijk hulpverlenende organisaties, overheid en bedrijfsleven, hierin werken 5 organisaties samen. Dit project zet zich in voor een zeer specifieke doelgroep, met de focus op het creëren en organiseren van betaald werk voor hun.

In dit project werken 5 organisaties samen: Leger des Heils, Bright Fame, De Haven, El Roi & Het Scharlaken Koord.

OVER HOOP!

Zorgproces innovatie

Dit project heeft gezorgd voor een verandering binnen de GGZ. De rol die ik hierin had was: ontwikkelen van het Eco Farm concept ontwikkeld, zorgen voor de implementatie, proces bewaking en kennisoverdracht. De nadruk lag op eigen groenten telen met deelnemers uit de zorg en verwerken in de catering voor eigen gebruik. Van blik naar vers. Een vernieuwend en duurzaam concept.

HOE!

In dit project was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling  van het concept, marketing en sales. Hierin ben ik de verbinder tussen het bedrijfsleven  en de overheid. Het project draagt bij aan de wens van een leven lang ontwikkelen, groeien, talent ontdekken en benutten, met o.a. nieuwe innovatieve leermodules ontwikkelen.

 

Woning project

Binnen dit project heb ik een coördinerende en organiserende rol gehad. Waarbij ik de verbinder was tussen de betrokken MKB ers, leveranciers, klanten en overheid. Doelstelling was een nieuwbouw woning concept te ontwikkelen op basis van een combinatie van de “legolisering” van de bouw en het TESLA concept: slim, duurzaam en flexibel.